Plan dnia

PLAN DNIA W ŻŁOBKU GABI

GODZINA

DZIAŁANIA

CEL

7:30-9:00

Przyjmowanie dzieci do żłobka

Pożegnanie rodziców

Zabawy poranne

Przywitanie dzieci z opiekunem i rówieśnikami

Rozbudzanie w dzieciach poczucia bezpieczeństwa i przynależności do grupy

9:00-9:30

Śniadanie

Nauka samodzielnego wykonywania czynności higienicznych

Nauka samodzielnego jedzenia

9:30-10:30

Zabawy integracyjne

Zajęcia dydaktyczne

Zabawy z muzyką, plastyczne, gimnastyka Zabawy z j. angielskim

Czytanie dzieciom bajek i opowiadań

Nauka wierszyków i piosenek

Kształtowanie zdolności plastycznych i muzyczno-rytmicznych

Rozbudzanie wyobraźni dziecka

Optymalizacja rozwoju fizycznego i poznawczego

Kształtowanie nawyków grzecznościowych u dzieci

10:45-12:00

Zabawa w ogrodzie i na placu zabaw

Spacer

Obcowanie z przyrodą i obserwowanie zjawisk przyrody

Ruch na świeżym powietrzu

12:00-12:30

Obiad – I danie (zupa)

Nauka samodzielnego wykonywania czynności higienicznych

Nauka samodzielnego jedzenia

12:30-14:30

Odpoczynek po obiedzie – drzemka

Wyciszanie dziecka

Zaspokojenie potrzeby odpoczynku i snu

14:30-15:00

Obiad – II danie

Nauka samodzielnego wykonywania czynności higienicznych

Nauka samodzielnego jedzenia

15:00-16:00

Zabawy w kącikach zainteresowań

Aktywne zajęcia

Czytanie bajek

Słuchanie piosenek

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci

Integracja dzieci w grupie

16:00-16:30

Podwieczorek

Nauka samodzielnego wykonywania czynności higienicznych

Nauka samodzielnego jedzenia

16:30-17:00

Oczekiwanie na rodziców

Zabawy dowolne

Pożegnanie z opiekunek i rówieśnikami