Oferta programowa

„… zabawa jest naturalną i podstawową aktywnością dziecka, dzięki niej ono doświadcza, odkrywa, uczy się…”

Program wychowania i edukacji przedszkolnej jest zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17. zał. nr 1)

oraz:

Pedagogika M. Montessori
Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
„Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne
Poprzez stosowanie metody Ruchu Rozwijającego wspomagamy emocjonalny rozwój dziecka, rozwijamy świadomość schematu ciała i integrujemy poszczególne jego części, rozwijamy orientację przestrzenną.
Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
Okres przedszkolny jest tym momentem w życiu małego człowieka, kiedy umysł jest chłonny, zmysły nastawione na poznanie i odkrywanie a ciekawość świata przewyższa wiele innych potrzeb.
Edukacja zdrowotna. Program przeznaczony dla przedszkoli – Krystyna Dudkiewicz, Krystyna Kamińska
Koncepcja programu zawiera cztery etapy kształtowania zdrowego stylu życia:
 • zdrowie warunkiem właściwego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • bezpieczeństwo: czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu i życiu;
 • podstawy higieny zdrowego człowieka;
 • aktywność ruchowa warunkiem zdrowia fizycznego i psychicznego.
METODY NAUCZANIA
Dodatkowo w pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy rożne metody pedagogiczne zgodnie z założeniami programowymi:
 • Metoda Bon Depart Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka)
 • Pedagogika zabawy KLANZA (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samowyrażania się ruchem)
 • Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona.

Nasi nauczyciele stosują indywidualnie dobrane do umiejętności dzieci elementy nowatorskich programów dydaktycznych oraz wiele znanych i sprawdzonych programów autorskich.
Zajęcia z dziećmi prowadzą w sposób atrakcyjny, odpowiedni dla wieku i możliwości Przedszkolaków.
Wzorem lat ubiegłych dzieci będą miały okazję uczestniczyć w:
dodatkowych spotkaniach ze sztuką:
 • wizyty w teatrach, operze, na wystawach, w muzeach
 • muzyczne koncerty edukacyjne
oraz według ustalonego harmonogramu:
 • spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
 • zajęciach w terenie ”Ogród doświadczeń”, lekcje muzealne, wycieczki.