Plan dnia

PLAN DNIA W ŻŁOBKU GABI

GODZINA DZIAŁANIA CEL
7:00-9:00

Przyjmowanie dzieci do żłobka

Pożegnanie rodziców

Zabawy poranne

Przywitanie dzieci z opiekunem i rówieśnikami

Rozbudzanie w dzieciach poczucia bezpieczeństwa i przynależności do grupy

9:00-9:20

Śniadanie

Nauka samodzielnego wykonywania czynności higienicznych

Nauka samodzielnego jedzenia

9:20-10:20

Zabawy integracyjne

Zajęcia dydaktyczne

Zabawy z muzyką, plastyczne, gimnastyka

Zabawy z j. angielskim

Czytanie dzieciom bajek i opowiadań

Nauka wierszyków i piosenek

Kształtowanie zdolności plastycznych i muzyczno-rytmicznych

Rozbudzanie wyobraźni dziecka

Optymalizacja rozwoju fizycznego i poznawczego

Kształtowanie nawyków grzecznościowych u dzieci

10:30-11:00

Zabawa w ogrodzie i na placu zabaw

Spacer

Obcowanie z przyrodą i obserwowanie zjawisk przyrody

Ruch na świeżym powietrzu

11:15-11:45

Obiad – II danie

Nauka samodzielnego wykonywania czynności higienicznych

Nauka samodzielnego jedzenia

11:45-13:30

Odpoczynek po obiedzie – drzemka.

Wyciszanie dziecka

Zaspokojenie potrzeby odpoczynku i snu

13:30-14:00

Obiad – I danie (zupa)

Nauka samodzielnego wykonywania czynności higienicznych

Nauka samodzielnego jedzenia

14:10-15:00

Zabawy w kącikach zainteresowań

Aktywne zajęcia

Czytanie bajek

Słuchanie piosenek

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci

Integracja dzieci w grupie

15:00-15:30

Podwieczorek

Nauka samodzielnego wykonywania czynności higienicznych

Nauka samodzielnego jedzenia

15:30-17:30

Oczekiwanie na rodziców

Zabawy dowolne

Pożegnanie opiekunek z rówieśnikami