Zajęcia dodatkowe

W każdym dziecku drzemią wspaniałe możliwości, które poprzez różnorodne zajęcia dodatkowe oraz kluby tematyczne można wydobyć i wykorzystać dla jego lepszego rozwoju.

Przygotowaliśmy szereg zajęć dla dzieci, bez których nie wyobrażamy sobie pracy nad ich rozwojem:

Gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy

Gimnastyka ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie prawidłowej postawy i koordynacji ruchowej. Zabawy ruchowe, ćwiczenia zręcznościowe oraz gry zespołowe są bardzo lubiane przez dzieci.
Więcej…

Język angielski

Zajęcia języka angielskiego mają formę zabawy, dzięki czemu nauka staje się przyjemnością.

Dzieci odgrywają krótkie scenki, w których ćwiczą poznawane słownictwo i struktury językowe. Spotkania prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę lektorów, w oparciu o autorski program nauczania, zgodny z ministerialną podstawą programową. Lektorzy kładą szczególny nacisk na zindywidualizowany tryb nauki i obserwację postępów dzieci.

Ponadto dysponujemy salą multimedialną, dzięki której dzieci mogą codziennie obcować z językiem angielskim poprzez kilkuminutowe bajki, słuchowiska.

Zajęcia rytmiczno – muzyczne

Zajęcia te są elementem podstawowej pracy z rozwojem ruchowo – muzycznym dziecka. Głównymi celami zajęć rytmicznych jest rozwijanie słuchu oraz poczucia rytmu.
Poprzez szereg ćwiczeń, ukazujących nieskończone wręcz możliwości interpretowania ruchem utworów muzycznych, dzieci rozwijają swoją kreatywność oraz uwrażliwiają się na piękno otaczającego świata.

Zajęcia manualne i plastyczne

Mają na celu uwrażliwić dzieci na walory estetyczne otaczającego nas świata oraz usprawnić warsztat manualny dziecka.

Zajęcia z kodowania

Zajęcia z robotyki

Zajęcia szachowe

Zajęcia z logopedą

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w naszym przedszkolu, prowadzone są zajęcia profilaktyki i terapii logopedycznej. Zadaniem logopedy nie jest jedynie dbałość o poprawne wybrzmiewanie poszczególnych głosek. Podczas badań przesiewowych, a także w trakcie terapii logopedycznej logopeda zwraca uwagę na artykulację, oddech, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania. Wszystkie dzieci w przedszkolu mają kontakt z logopedą, z chęcią uczestniczą w zajęciach. Spotykają się z logopedą w ramach ćwiczeń profilaktycznych, w trakcie grupowych ćwiczeń logopedycznych, ale szczególną uwagę przywiązujemy do indywidualnej terapii logopedycznej, w której biorą udział dzieci potrzebujące wsparcia w tym obszarze.

Zajęcia z pedagogiem

Są to zajęcia prowadzone w ciekawy sposób przez pedagoga z uprawnieniami pedagogicznymi m.in.:
Zajęcia edukacji emocji i umiejętności społecznych. Zajęcia te mają wprowadzać dzieci w podstawowe zasady rządzące życiem społecznym oraz pokazywać i ćwiczyć ważne i przydatne społecznie umiejętności. Są szczególnie przydatne i ważne dla zapobiegania sytuacjom trudnym w grupach.
Zajęcia indywidualne ze wskazanymi dziećmi przez wychowawców w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań uzdolnień, oraz przyczyn niepowodzeń, czy trudności.

Lekcje muzealne

Comiesięczne wyjścia dzieci do Muzeum Narodowego i udział w cyklu zajęć.

Zajęcia relaksacyjne

Klub sportowy (oddział przy ul. Chmieleniec)

Zajęcia w ramach klubu sportowego odbywają się raz w tygodniu przez 45 minut na hali sportowej. Obejmują naukę gier i zabaw ruchowych z elementami biegu, marszu, skoków i ćwiczeń kształtujących orientację. Głównymi celami zajęć są:

  • rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową,
  • rozwój układu ruchowego i odpornościowego,
  • kształtowanie umiejętności ruchowych (siły, szybkości, wytrzymałości, zręczności),
  • utrzymywanie odpowiedniej postawy ciała,
  • popularyzacja i nauka podstawowych dyscyplin sportowych takich, jak piłka nożna, tenis ziemny, pływanie i ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Zajęcia w ramach klubu sportowego zapewniają harmonijny rozwój fizyczny organizmu dziecka, podnoszenie odporności, kształtowanie zdolności motorycznych, doskonalenie narządów zmysłu, wyrabianie wyobrażenia o czynnościach ruchowych, wytwarzanie postawy współpracy, współodpowiedzialności oraz kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Spotkania Klubu sportowego są prowadzone w formie zabaw gwarantujących dużo śmiechu i przyjemności czerpanej z współpracy z innymi dziećmi.

Zajęcia kulinarne