Dokumenty

REKRUTACJA 2023/2024

Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Gabi na rok szkolny 2023/2024

Potwierdzaniem przez rodzica kandydata woli przyjęcia do naszego przedszkola będzie podpisanie umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola (karta zapisu i umowa przesłane zostaną indywidualnie drogą mail-ową). Umowę o świadczenie usług przedszkolnych należy podpisać w terminie do 9 maja 2023r. tj. wtorek do godziny 16.30. Niepodpisanie umowy do czasu wyżej wymienionego terminu jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

——————-


Dokumenty obowiązujące dla żłobka :

  • Karta zapisu do żłobka

Ochrona danych:

Pozostałe: