Dokumenty

REKRUTACJA 2024/2025

Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Gabi na rok szkolny 2024/2025
Potwierdzaniem przez rodzica kandydata woli przyjęcia do naszego przedszkola będzie podpisanie umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola (karta zapisu i umowa przesłane zostaną indywidualnie drogą mail-ową). Umowę o świadczenie usług przedszkolnych należy podpisać i złożyć w przedszkolu w terminie do 7 maja 2024r. tj. wtorek do godziny 16.30. Niepodpisanie umowy do czasu wyżej wymienionego terminu jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Dokumenty należy dostarczyć do przedszkola w dniach:
wtorek w godzinach 13.00 – 16.30
piątek w godzinach 7.00 – 14.00
ul. dr. Jana Piltza 20A (nowy budynek przedszkola)
Możliwe jest dostarczenie dokumentów w innym terminie tylko po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem:
694 029 016

——————-


Dokumenty obowiązujące dla żłobka :

  • Karta zapisu do żłobka

Ochrona danych:

Pozostałe: