PUBLICZNE PRZEDSZKOLE GABI

FILMIKI:

Przedszkole ul. dr. Jana Piltza 22

MIEJSCE PRZYJAZNE DZIECIOM

TO MIEJSCE DOBREJ ZABAWY,
TO ŹRÓDŁO MĄDROŚCI I WIEDZY,
TO UŚMIECH, SZCZĘŚCIE I RADOŚĆ,
TUTAJ DZIECKO NABIERZE PEWNOŚCI SIEBIE, POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI,
ODNAJDZIE SWOJE MIEJSCE NA ŚWIECIE.

NASZA MISJA

  • Tworzy przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja ich potrzeby, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
  • Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.
  • Kształtuje postawy twórcze Przedszkolaków, stosując w działalności dydaktyczno – wychowawczej aktywizujące metody i techniki prowadzące do rozwoju twórczego myślenia i działania.

NASZE CELE

Naszym głównym celem jest wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju, w tym również w budowaniu systemu wartości i rozwijaniu umiejętności współdziałania z innymi.

Zajęcia nie są celem samym w sobie. Są one narzędziem służącym do realizacji wybranych celów.

Cele nasze to kształtowanie:

  • Intelektu, co rozumiemy przede wszystkim jako pobudzanie do ciekawości świata i motywowanie do jego odkrywania.
  • Emocji, czyli umiejętności adekwatnego nazywania i wyrażania uczuć.
  • Umiejętności społecznych czyli negocjowania zamiast agresji, współpracy w grupie, wchodzenia w relacje z innymi dziećmi.
  • Samodzielności, czyli umiejętności radzenia sobie w wielu sytuacjach codziennych (ubieranie, jedzenie, zabawa), co buduje poczucie własnej wartości dziecka.
  • Niezależności, czyli czerpania radości z własnych działań (a nie pochwał dorosłych) oraz chęci do zadawania pytań i rozwiązywania problemów.
  • Poczucia humoru, czyli umiejętności dostrzegania zabawnych sytuacji i reagowania humorem na wiele zdarzeń z życia codziennego.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu realizuje się podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.).

Działamy zgodnie z wymogami MEiN, Urzędu Miasta Krakowa, 

oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

CZYSTE POWIETRZE

Nasze przedszkola oraz żłobek wyposażone są w mechaniczny system wentylacji wraz z systemem filtrów antysmogowych 2,5PM zapewniających idealnie czyste powietrze wewnątrz obiektu.

LICZEBNOŚĆ GRUP

W celu doskonalszej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych, edukacyjnych dzieci oraz możliwości indywidualnego podejścia do każdego dziecka zapewniamy małą liczebność grup wiekowych.

GODZINY OTWARCIA.

Przedszkole i żłobek pracują od 7.00 do 17:30 od poniedziałku do piątku przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, trzytygodniowej przerwy wakacyjnej (zazwyczaj pierwsze trzy tygodnie sierpnia) oraz innych dni ustalonych z Rodzicami podczas pierwszego zebrania.